Huurcontract

Algemene Verhuurvoorwaarden en Bevestiging Bootverhuur

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuuractiviteiten van Tourist Boats en
Tourist Tours, onderdeel van Executive T.

Door te huren gaat de huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.
In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is de verhuurder de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Reserveren / annuleren
• Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van noodweer op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van noodweer en/of storm) alleen in overleg met verhuurder. Verhuurder bepaalt uiteindelijk op redelijke wijze of de annulering (ook redelijkerwijs) gegrond is.
• Bij annulering van de huur brengt de verhuurder, ongeacht het moment voorafgaand aan de huur ( met uitzondering van de dag waarop de huur plaatsvindt , zoals hierboven beschreven),
50 % van de huursom in rekening.
• Bij annulering op de dag van de verhuur vanwege een andere reden dan de weersomstandigheden, brengt de verhuurder 100% van de huursom in rekening.

Eigen risico / borg
• Voor aanvangsdatum dient de huurder de borg van € 500,00 per overmaking voldaan te hebben. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk. De huurder mag uitgaan van de oprechtheid van de verhuurder t.a.v. de reparatie van veroorzaakte gebreken/schades en de verrekening van de borg.
• Bij schade houdt de verhuurder de borg altijd volledig in tot na de reparatie. Het is aan de huurder om, als een andere partij de veroorzaker is, daar het eigen risico op te verhalen.
• Schade (o.a. inkomstenderving) die niet door de verzekering wordt gedekt, wordt op de huurder verhaald met een maximum van € 750,00 naast de reeds betaalde borg.

Huurtijden
•De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.) Niet schoonmaken kost 50% van de borg!

Minimum leeftijd
• Personen onder 30 jaar mogen de boot niet besturen (ook geen kinderen op schoot!)

Varen
• Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van verhuurder en derden.
• Indien er schade wordt gevaren, dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder, om de verdere gang van zaken en schade-afhandeling door te spreken.

Varen (vervolg)
• Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet op de veiligheid van de mede-opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporters toezien.
• Het maximaal aantal personen op de boot is 6. Dit aantal personen is inclusief kinderen.
• Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boothuur.
• De maximum snelheid in havens is 5 km/u. (stapvoets varen) Op kanalen/meren geldt 9 km/u.
• Een vaarbewijs is niet verplicht, ervaring wél! Varen in natuurgebieden is niet toegestaan.
• Huisdieren zijn niet toegestaan, evenals het branden van kaarsjes of roken aan boord.
• De schipper / bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer de verhuurder overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.
• Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is (lampje op dashboard), dan bent u verplicht om de motor direct uit te zetten. Neem contact op met de verhuurder (06-5 333 333 5)
• Geef andere boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers en beroepsvaart. Kijk goed om u heen!

Overig
• Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.
•Eventuele reparaties onderweg uitgevoerd door derden, alleen in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Voor terugbetaling, dienen kwitanties te worden overlegd.

Download contract
pdf-icon
Download gebruiksaanwijzing
pdf-icon