Huurcontract

Algemene Verhuurvoorwaarden en Bevestiging Bootverhuur

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuuractiviteiten van Tourist Boats en
Tourist Tours, onderdeel van Executive T.

Door te huren gaat huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is de verhuurder de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Reserveren / annuleren
• Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van harde regen of storm op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van harde regen en/of storm) alleen in overleg met verhuurder. Verhuurder bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is.
• Bij annulering van de huur brengt de verhuurder, ongeacht het moment voorafgaand aan de huur ( met uitzondering van de dag waarop de huur plaatsvindt , zoals hierboven beschreven),
50 % van de huursom in rekening.
• Bij annulering vanwege een andere reden dan de weersomstandigheden, brengt verhuurder op de dag van de verhuur 100% van de huursom in rekening.

Eigen risico / borg
• Voor de huur van een boot dient de huurder de borg van 250 euro per overmaking te voldoen. Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk.
• In geval van schade houdt de verhuurder de borg altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.
• Schade (o.a. inkomstenderving) die niet door de verzekering wordt gedekt, wordt op de huurder verhaald met een maximum van 750 euro, naast de reeds betaalde borg. Dergelijke onkosten zijn verzekerd via de reisverzekering.

Huurtijden
•De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, toilet geleegd buiten de haven etc.)

Minimum leeftijd
• Personen onder 25 jaar mogen van de verhuurder geen boot besturen.

Varen
• Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van verhuurder en derden.
• Indien er schade wordt gevaren, dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder, om de verdere gang van zaken en schade-afhandeling door te spreken.
• Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporters nimmer in het geding is.
• Het aantal personen dat bij de boot aangegeven staat (6 personen), mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.
• Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boothuur.
• De maximum snelheid in havens is 5 km/u. (stapvoets varen) Op kanalen/meren geldt 9 km/u.
• Een vaarbewijs is niet verplicht om de boot te huren, varen in natuurgebieden is niet toegestaan.
• Het meenemen van een huisdier is niet toegestaan, evenals kaarsjes of roken aan boord.
• De schipper / bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer de verhuurder overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.
• Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is (Lampje op dashboard), dan bent u verplicht om de motor direct uit te zetten. Neem contact op met de verhuurder (06-5 333 333 5)
• Het vieren van een vrijgezellenfeest voor of tijdens het varen is niet toegestaan.
• Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers en beroepsvaart.

Overig
• Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.
• Eventuele reparaties onderweg uitgevoerd door derden, alleen in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Voor terugbetaling, dienen kwitanties te worden overlegd.

Download contract
pdf-icon
Download gebruiksaanwijzing
pdf-icon