Privacy verklaring

Met je gegevens wordt, conform de nieuwe regelgeving van 25 mei 2018, zorgvuldig omgegaan.
Alle persoonlijke gegevens zijn opvraagbaar en op verzoek te verwijderen uit ons bestand.